Dyrektor Przedszkola 136 zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się 15.09.2022 o godzinie 16.30 w jadani.